Novost

25 lis Kvasac d.o.o. uspješno certificiran

Primjena HACCP načela kao dijela sustava upravljanja zdravstvenom ispravnošću hrane obveza je svakog subjekta u poslovanju hranom u cjelokupnom prehrambenim lancu. Tvrka KVASAC d.o.o. odlučila se na uvođenje HACCP načela kroz Normu HR EN ISO 22000:2005. Međunarodna Norma ISO 22000:2005 kombinira i objedinjuje smjernice za primjenu HACCP...

Pročitajte više

24 lis Ekstrapan super

EKSTRAPAN SUPER je kompletan pekarski poboljšivač za proizvodnju svakodnevno svježih nezapakiranih i/ili zapakiranih pekarskihproizvoda iz različitih tipova pšeničnog brašna te mješavina pšeničnog, raženog, kukuruznog i ostalih vrsta brašna koje se koristeu izradi pekarskih proizvoda.Usklađeni odabir emulgatora i enzima osigurava mekoću i zadržavanje vlage sredine pekarskog...

Pročitajte više